Oświetlenie uliczne, które dostosuje intensywność światła do warunków zewnętrznych będzie montowane od wiosny do jesieni w Krakowie. Nowoczesne lampy to efekt projektu badawczego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.