Prezes Tauronu Jerzy Kurella ocenia, że polski sektor energetyczny powinien się skonsolidować. W jego ocenie optymalne byłoby połączenie Tauronu, Enei i Energi.