Kompania Węglowa (KW) chce w kolejnych latach zwiększyć wydobycie węgla, przyjmować nowych pracowników do pracy pod ziemią, ale też zaangażować się w energetykę i przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska.