Urząd Regulacji Energetyki podał dane na temat mocy zainstalowanej poszczególnych typów odnawialnych źródeł energii w Polsce na koniec III kwartału br.