Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin w 2014 roku wzrosły o ponad 3 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Grupa odnotowała zysk netto na poziomie 17,3 mln zł wobec straty w wysokości 5,6 mln w 2013 roku.