Litewski minister spraw zagranicznych Audronius Ażubalis wyraził w poniedziałek w Rydze zaniepokojenie nieprzestrzeganiem norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska w przypadku dwóch projektów Rosji i Białorusi – elektrowni jądrowych blisko granic z Litwą.