Firma KPMG Baltics (doradztwo biznesowe) przeprowadziła badanie którego celem była ocena, które z państw bałtyckich są potencjalnie narażone na podwyższenie cen za energię. Analiza dowiodła, że największe ryzyko grozi gospodarce Łotwy. Podczas gdy Estonia zajęła ostatnią pozycję w powyższym zestawieniu i jak na razie jej gospodarce nie grozi wzrost stawek za energię.