– W zakresie ochrony odbiorców wrażliwych obowiązki sprzedawców i ośrodków pomocy społecznej powinny być wyraźnie rozdzielone zgodnie z kompetencjami. Sprzedawcy nie powinni wykonywać zadań opieki społecznej – mówi Marek Kulesa, dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią.