Poprzednie posiedzenie senackich Komisji Gospodarki Narodowej i Środowiska procedujących ustawę o OZE zostało zdominowane przez dyskusję nt. poprawki prosumenckiej. Na wczorajszym posiedzeniu głos zabrali przedstawiciele branży wiatrowej.