Opłata mocowa dla gospodarstw domowych będzie uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej – napisał w odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Pierwszy raz opłatę tę zobaczymy na rachunkach w październiku 2020 r.