Spółka MEW podpisała porozumienie z dolnośląskim inwestorem w sprawie zakupu i rozbudowy elektrowni wodnej o mocy 120 kW do 280 kW. Łączny koszt przedsięwzięcia to 8 mln zł.