Notowana na NewConnect spółka MEW podpisała dziś porozumienie w sprawie wspólnej inwestycji zakupu i rozbudowy elektrowni wodnej na na terenie województwa dolnośląskiego