W dniu 16 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w ramach drugiego konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu budowa farmy elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą o mocy 5,85 MW w gminie Rząśnia.