W ciągu najbliższych pięciu lat rozwój mikroinstalacji OZE nie będzie miał uzasadnienia ekonomicznego, pisze „Rzeczpospolita” powołując się na analizę Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.