Proponowane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii zmiany w systemie wsparcia dla energetyki wiatrowej spowodują, że opłacalne będą tylko najlepsze projekty farm wiatrowych – czytamy w „Pakiecie”.