Wczorajsze Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Polskiej Grupy Energetycznej oprócz podziału zysku zdecydowało również o zmniejszeniu liczby członków rady nadzorczej spółki z dziewięciu do siedmiu osób.