W opracowaniu przedstawiono zagadnienia modelowania i sterowania ciśnieniem w zbiorniku z którego następuje wypływ powietrza do otoczenia. Przedstawiono postępowanie podczas projektowania systemu sterowania w oprogramowaniu Matlab – Simulink. Opracowanie dotyczy zagadnień doboru parametrów regulatora oraz elementów pomiarowych i wykonawczych z uwagi na realizowany proces technologiczny.
Link do pracy: Regulacja ciśnienia powietrza w zbiorniku i linii długiej pneumatycznej

<a href="http://www.forum-energetyka.pl/pdfy/0000062.pdf" id="attachment186"