Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) w Olsztynie zmodernizuje swoją sieć. Wartość inwestycji to 39,1 mln zł., z czego blisko 16 mln to dofinansowanie z NFOŚiGW.