Mostostal Zabrze wykona na zlecenie Metso Power Oy prace w Elektrociepłowni Tychy (Tauron), związane z przebudową kotła fluidalnego opalanego węglem kamiennym na kocioł fluidalny opalany biomasą.