Do konsultacji społecznych i międzyresortowych trafiły założenia do projektu nowego Prawa wodnego – poinformowało Ministerstwo Środowiska. W projekcie jest między innymi mowa o opłacie za pobór lub wykorzystanie wód do celów energetyki wodnej.