Zdaniem rządu Polska nie powinna zmierzać do renegocjacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Jak tłumaczy wice szefowa resortu środowiska może to wywołać skutek dokładnie odwrotny, niż oczekują tego inicjatorzy wniosku o ogólnopolskie referendum w tej sprawie. Koalicja nie poprze inicjatywy posłów PiS.