Minister skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski poinformował w czwartek na konferencji, że MSP chce do końca 2012 roku zakończyć proces prywatyzacji Enei.