Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o przedłużeniu wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych.