Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że w dniu 7 maja br. została podpisana umowa sprzedaży 46 akcji stanowiących 0,000930 proc. kapitału zakładowego PGE Obrót.