Ministerstwo Skarbu Państwa skorygowało w komunikacie informuję Polskiej Agencji Prasowej w sprawie wejścia w życie przepisów odnośnie naprawy Kompanii Węglowej. Resort podkreśla też, że nigdy nie informował opinii publicznej o zamiarze konsolidacji spółek górniczych ze spółkami z sektora energetycznego.