Zeszłotygodniowa sprzedaż udziałów w Polskiej Grupie Energetycznej zaskoczyła inwestorów. – Staramy się zachowywać jak każdy uczestnik rynkowy, czyli wykorzystywać momenty na rynku – podkreśla Paweł Tamborski, wiceminister skarbu państwa.