Zwołane na 6 czerwca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Taurona podejmie decyzję w sprawie połączenia z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym.