Najpóźniej za dwa tygodnie Komisja Europejska wyda decyzję w sprawie wspólnego przedsięwzięcia Taurona oraz KGHM, w ramach którego ma powstać blok gazowy w Elektrowni Blachownia – ustaliła „Rzeczpospolita”.