W niedziele na niemieckim rynku energii mogą pojawi się ujemne ceny energii. To rzadkie zjawisko mogą spowodować dwa, nakładające się na siebie, czynniki. Dla polskiego rynku nie będzie miało to jednak znaczenia.