W piętek w obecności unijnego komisarza ds. energii i klimatu Miguela Cañete oraz premierów Hiszpanii – Mariano Rajoy’a oraz Francji – Manuela Vallsa uruchomiona została nowa transgraniczna linia przesyłową łączącą oba kraje.