„Puls Biznesu” zwraca uwagę na konsekwencje, jakie może mieć przyjęcie przez Senat nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zmieniającej wzór obliczania opłaty zastępczej.