W dniu 15 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergii powołało dwóch nowych członków rady nadzorczej spółki.