Ze stanowiska dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych odchodzi prof. dr hab. Grzegorz Wrochna. Jego miejsce zajmie dotychczasowy sekretarz NCBJ do spraw naukowych – dr hab. inż. Krzysztof Kurek.