Remigiusz Nowakowski, nowy prezes Tauronu podtrzymał, że szacowane oszczędności z tytułu nowego programu poprawy efektywności na lata 2016-2018 wyniosą co najmniej 1 mld zł.