4 listopada Zarząd Elektrociepłowni Bedzin przyjął jednolity tekst Regulaminu Wynagradzania w spółce. Tym samym zakończono proces uzgodnień ze stroną społeczną w zakresie wprowadzenia systemu premiowania, wdrożenia programu szkoleń z uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz optymalizacji struktury zatrudnienia.