W ubiegłym tygodniu zwyczajne walne zgromadzenie PKP Energetyki powołało nowy, trzyosobowy zarząd spółki. Ze starego składu pozostał jedynie prezes.