Zarząd BondSpot wyznaczył 12 marca na dzień pierwszego notowania obligacji Taurona.