Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w listopadzie 2015 r. wyniósł 24,9 TWh, tj. wzrósł o 12,6 proc. r/r. W okresie styczeń-listopad 2015 r. wolumen obrotu wyniósł 169,8 TWh, co oznacza spadek o 0,6 proc. r/r.