Bezpieczeństwo dla obywateli, ochrona klimatu, zabezpieczenie dostaw surowców energetycznych to priorytety polityki energetycznej UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – oświadczył w Warszawie komisarz UE ds. energii Guenter Oettinger