Ogłoszono nabór na stanowisko prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz trzech jego zastępców – wynika z ogłoszenia rady nadzorczej Funduszu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.