Związek Gmin Śląska Opolskiego (ZGŚO) już czwarty raz utworzył grupę zakupową, dzięki której opolskie samorządy i podległe im jednostki taniej kupują prąd. W tym roku instytucji zainteresowanych zakupem energii w grupie może być więcej, niż w latach ubiegłych.