Jak poinformował BiznesAlert.pl, ministrowie odpowiedzialni za energię w Rumunii, Francji, Czechach, Litwie, Polsce, Słowacji, Słowenii i Wielkiej Brytanii zwrócili się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o włączenie energii jądrowej do przyszłej polityki energetycznej UE obok innych sektorów niskoemisyjnych.