Po trzech kwartałach 2014 roku Fiten odnotował 24-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W samym tylko trzecim kwartale przychody spółki spadły o 60 proc.