Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach przeprowadziło pierwszą w Polsce inwestycję polegająca na kompleksowym przeniesieniu elektrociepłowni z jednego miasta do drugiego. Kogeneracyjny blok gazowo -parowy, oparty na bazie urządzeń pochodzących z zakupionej przez siedleckie przedsiębiorstwo Elektrociepłowni Starachowice rozpoczął w styczniu tego roku, po niespełna rocznym okresie budowy, pracę Siedlcach.