Polish Energy Partners otrzymała od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na dwie farmy wiatrowe – Łukaszów o mocy 34 MW i Modlikowice o mocy 24 MW.