Na początku 2012 roku PGE Dystrybucja rozpoczęła prace przygotowawcze do wdrożenia kilku systemów informatycznych. Kluczowe z nich to Centralny System Obsługi i Rozliczeń Klientów (CSORK), system przyłączeniowy PNO, system GIS oraz system zarządzania ERP.