PGE Dystrybucja zakończyła budowę w Wojciechowicach, przemysłowej dzielnicy Ostrołęki, nowej napowietrznej stacji 110/15 kV, linii zasilających i sieci teletechnicznej.