Polska Grupa Energetyczna podjęła decyzję o nieodwoływaniu się od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W maju podtrzymał on zakaz przejęcia gdańskiej Energi przez PGE.