PGNiG Energia począwszy od 31 stycznia 2012 roku rozpoczęła handel energią i uprawnieniami do emisji CO2 na Towarowej Giełdzie Energii.