Jak poinformował RynekInfrastruktury.pl, do spółki Tauron Wytwarzanie wpłynęło pięć ofert na budowę drugiej części układu nawęglania w Elektrowni Jaworzno.